Skip to content

FoodShare North Wales | RhanFwyd Gogledd Cymru A hand up, not a hand out | Nid dim ond rhoi, rhoi llaw i fyny

About us | Amdanom ni

A Community Interest Company that was initiated in February 2020. The company operates in partnership with local churches and community facing organisations across North Wales, to provide food and other resources to local communities.

Cwmni Buddiant Cymunedol,  wedi ei sefydlu yn Chwefror February 2020. Mewn parneriaith gydag eglwysi a sefydliaday cymunedol ar draws Gogledd Cymru i rannu bwyd ac adnoddau eraill i’r gymuneb.

We are currently focused in three areas – Llandudno, Colwyn Bay and, Abergele. An average of 150 households, each week, are currently receiving food supplies through our programmes. Those benefiting come from all walks of life.

As well as providing food, we are developing programmes to benefit individuals further in other ways, as described below.

‘R ydym yn darparu prosiectau ar draws tri maes – Llandudno, Bae Colwyn ac Abergele. Mae cyfartaledd o 150 o gartrefi bob wythnos yn derbyn cyflenwadau bwyd ar hyn o bryd. Daw rhai sy’n elwa o bob cefndir.

Yn ogystal â bwyd, ‘r ydym yn datblygu rhaglenni er budd unigolion ymhellach mewn ffyrdd eraill, fel y disgrifir isod.

Our Progress

We continue to help communities and families survive in a challenging economic climate.

‘R ydym yn parhau i helpu cymunedau a theuluoedd i oroesi mewn hinsawdd economaidd heriol.

500+

Christmas Meals Provided | Darparu Prydau Nadolig

Last Christmas we prepared and delivered over 500 Christmas meals to those in need in our community.

Dros 500 o brydau Nadolig wedi’u paratoi a’u dosbarthu. 

150+

Weekly Shopping | Siopa’r Wythnos

Over 150+ people currently visit us for their household shopping every week.

Dros 150+ o bobl yn siopa efo ni bob wythnos.

7

FoodShare locations | Lleoliadau RhanFwyd

Across North Wales, we now have seven FoodShare locations, and we’re still adding more.

Mae gennym saith lleoliad RhanFwyd ar draws Gogledd Cymru bellach, a mwy ar ddwad.

Ein Cynnydd

Projects | Prosiectau

Now providing hot meals for around 25-30 people once a month in our Llandudno base.

Monday FoodShare Feast

Now providing hot meals for around 25-30 people once a month in our Llandudno base.

(Stock Photo CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication)

Include Grow Your Own scheme, Pop-Up Cooking, and more.

Other projects in development

Include Grow Your Own scheme, Pop-Up Cooking, and more.